Jan-Mar 2018

Achieving Oneness with the Higher Soul
Location
Trainer
Contact No.
Dates
Gurgaon   Dolly Verma
9873201345
 
Vasant Vihar   Hina Goyal
26148811, 9717953440
15th & 15th Jan
10th & 12th Feb
New Friends Colony  Aditi Kohli Nidhi Jain
9810299762, 8860747484
 
Som Vihar, R.K. Puram
Col. J.J. Singh
Col J.J. Singh
9313707020
 
Sarvodaya Enclave Anita Gawri Gaytri Khanna
9811270800
 
Saket   Garima & Isha Makkar
9818484721, 9811136826
10th & 11th Mar
 
MCKS Pranic Healing Level 1 (Basic)
Location
Trainer
Contact No.
Date
Connought Place  Varunn Jain
Varunn Jain
43094000, 9899900064
 
Kalkaji Jaya Varma
Jaya Varma
9873002427
 
Vasant Vihar  
Hina Goyal
26148811, 9717953440
5th & 6th Jan
3rd & 4th Feb
17th & 18th Feb
10th & 11th Mar
New Friends Colony
Nidhi Jain
9810299762, 8860747484
 
H-1555, C.R. Park near Police Station Gauri Sethi
Gauri Sethi
9810488888
10th & 11th Jan
Saket Garima Makkar
Garima & Isha Makkar
9818484721, 981113682
10th & 11th Jan
13th & 14th Jan
20th & 21st Jan
23rd & 24th Jan
27th & 28th Jan
Noida Nina Saxena
Nina Saxena
9811165750
6th & 7th Jan
Kamla Nagar Reena Narang
9810088775
 
Gurgaon Dolly Verma Dolly Verma
9873201345
27th & 28th Jan
10th & 11th Feb
24th & 25th Feb
  Sajal Bajaj Sajal Bajaj
9810325315
20th & 21st Jan
10th & 11th Feb
24th & 25th Feb 
Moti Nagar Avneet Kaur  Avneet Kaur
9650012266
 
Pitampura Sunaina Agarwal
9810266631 / 32
 
MCKS Pranic Healing Level 2 (Advanced)
Location
Trainer
Contact No.
Date
Connought Place  Manjari Jain
Varunn Jain
43094000, 9899900064
 
New Friends Colony
Nidhi Jain
9810299762, 8860747484
Kalkaji
Jaya Varma
9873002427
 
Vasant Vihar
Hina Goyal
26148811, 9717953440
20th & 21st Jan
24th & 25th Feb
17th & 18th Mar
Panchsheel Park Gauri Sethi
Gauri Sethi
9810488888

Saket Garima Makkar
Garima & Isha Makkar
9818484721, 9811136826
20th & 21th Jan
10th & 11th Feb
17th & 18th Mar
Noida Nina Saxena
Nina Saxena
9811165750
21st & 22nd Jan
Kamla Nagar
Reena Narang
9810088775
 
Gurgaon
Dolly Verma
9873201345
11th & 12th Nov 
 
MCKS Pranic Healing Level 3 (Psychotherapy)
Location
Trainer
Contact No.
Dates
Vasant Vihar Hina Goyal
26148811, 9717953440
 27th & 28th Jan
24th & 25th Mar
Connought Place Varunn Jain
43094000, 9899900064
 
New Friends Colony Nidhi Jain
9810299762, 8860747484
 
Saket  Harleen Kaur Garima & Isha Makkar
9818484721, 9811136826
24th & 25th Feb
Noida  Nina Saxena Nina Saxena
9811165750
27th & 28th Jan
Gurgaon Dolly Verma
9873201345