MAR-APR-2019

January to March 2019

Affiliated Centre/Location Contact Info Basic Advance Psychotherapy Soul
Realization
Vasant Vihar
GMCKS Pranic Healing Centre
Hina Goyal / Bala V
9717953440, 26148877

Sarvodaya Enclave
Ekya Pranic Healing Centre

Gaytri Khanna
9811270800

  04 & 05 Mar  11 & 12 Mar   06 & 07 Apr
Sheikh Sarai
Path Seekers Pranic Healing Centre
Isha Makkar-9811136826
Garima Makkar-9818484721
16 & 17 Mar
23 & 24 Mar
30 & 31 Mar
06 & 07 Apr
20 & 21 Apr
27 & 28 Apr
30 & 31 Mar
27 & 28 Apr
13 & 14 Apr  27 & 28 Apr
Rohini
Rohini Pranic Healing Centre
Annu Gupta
9650053636
       
Pitampura
EL Healing Centre
Sunaina Aggarwal
9810266631
09 & 10 Mar
09 & 10 Mar
23 & 24 Mar
30 & 31 Mar

Mayapuri
Healing Home
Shelly
9911990121
07 & 08 Mar
28 & 29 Mar 
 04 & 05 Apr 09 & 10 Mar
30 & 31 Mar
29 & 30 Apr
Kalkaji
GMCKS Prana Welness & Training Centre
Jaya Varma
9873002427
     
Gurgaon
GMCKS Pranic Centre
Dolly Verma
9873201345
30 & 31 Mar 09 & 10 Mar  13 & 14 Apr 
Noida, Sec-33
MCKS Gods Own Home Pranic Healing
Centre
Abhishek Ahluwalia
9891888386
16 & 17 Mar
06 & 07 Apr
30 & 31 Mar  06 & 07 Apr 23 & 24 Mar 
Noida, Sec-93A
Uniserve Meditation Centre
Rubina Batra
9312761982
       
Noida, Sec-110
Atmatva
Nina Saxena
9811165750
02 & 03 Mar
30 & 31 Mar 
09 & 10 Mar
23 & 24 Mar 
16 & 17 Feb 13 & 14 Apr 
Meerut
Pranic Healing Home
Ashta Gupta
9837077225
       
Trainers/Location          
Varunn Jain
C.R. Park, Foundation office
Varunn Jain
9899900064
09 & 10 Mar
27 & 28 Apr
Gauri Sethi
Panchsheel Park
Gauri Sethi
9810488888
Sajal Bajaj
9810325315
16 & 17 Mar
Anita Gawri
C.R. Park, Foundation office
Foundation office
41021738, 9560900900
  16 & 17 Mar